Salı , Ocak 26 2021

TRT DE SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR, ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, ÇOCUK HAKLARI SIFIR ATIK VE ÇOCUK HAKLARI DURAĞI PROJELERİMİZİ ANLATTIK.

TRT Çukurova radyosu canlı yayınına katılan İl çocuk Hakları koordinatörü Mustafa SARI Mersinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin yürüttüğü Sosyal projeleri anlattı
Mersin in Çocuk Hakları alanında örnek il olduğunun altını çizen Koordinatör Mustafa SARI Mersinde uygulanan projelerin diğer iller tarafından da örnek alındığını söyledi . Mersin Çocuk Hakları Çocuk komitesi diğer illerden farklı olarak bünyesinde “Çocuk Hakları “ kapsamında etkin projeler yürütmektedir.
Mersin Çocuk Hakları Komitesince Yürütülen Projelerden ilki
1-Çocuk Hakları Tanıtım Faaliyetleridir. Çocuk hakları tanıtım faaliyetleri okullarda belirli gün ve haftalarda yazılı ve görsel medyada etkin şekilde tanıtılmaktadır. Şehrin işlek kavşaklarına afişler, raketler asılmaktadır.
2)Sosyal Uyum Projesi:
2015 Yılından bu yana Suriyeli sığınmacı Çocuklarla Türk Çocukların birlikte yaşama ve sosyal uyumunu sağlamayı amaçlayan proje Çocuk Komitemiz ve unicef desteğiyle sürdürülmektedir. Bu kapsamda 19.09.2019 itibarıyla 1300 Çocuğa Sosyal uyum eğitimi verilmiştir.(700 Suriyeli,600 Türk) Proje devam etmekte olup dez avantajlı okullardan başlamak üzere sürdürülmektedir.
3)Çocuk işçiliği ile mücadele Eylem Planı kapsamında ;
Bilindiği Üzere 2018 /3 No lu Başbakanlık Genelgesiyle Ülkemizde Çocuk işçiliği ile Mücadele yılı ilan edilmesinin ardından ilimizde de Çocuk İşçiliğine yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetlerine hız verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı ikinci yüz günlük eylem planında da yer alan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sekretaryası Çocuk komitemiz bünyesinde yürütülmektedir. Tarımda Sanayide ve sokakta toplam 150 işveren konumda yetişkinlere çocuk çalıştırmamaları konusunda uyarı tebligatı imzalatılmıştır. Ayrıca Çocuk İşçiliği ile Mücadele eğitim programı kapsamında Mersin, Tarsus ,Silifke de toplam 350 kamu görevlisine ve vatandaşlara Çocuk İşçiliği ile Mücadele konusunda eğitim verilmiştir.
4) –Çocukların sokağın risklerinden korunması için “Çocuk Koruma ’’Mobil ekip Projesi hayata geçmiştir.
Bu projeyle Sokak Çalışması yoluyla Sokakta ve risk altında çalışan veya çalıştırılan çocukların Sokağın riskinden korunarak Mesleki ve örgün eğitime yönlendirmesini çalışmaları devam etmektedir..
Çocuk koruma Mobil ekip :Kanun ve mevzuatlar kapsamında ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile 10 personelden oluşmaktadır.
Mobil ekip çalışmalarında de görevli personellerimiz sokakta çalışan/çalıştırılan yada istismara uğrama riskinde olan çocuklara ulaşarak ön görüşme yapıp gerektiğinde ailesine ulaşmaktadır. Ailesi ve adresi olmayanlar yada uyarılara rağmen ısrarla çocuğunu sokakta çalıştıran ailelerin çocukları AÇSH İl Müdürlüğü bünyesinde İlk Kabul birimine yerleştirilmektedir.
Ailesiyle görüşme sırasında yapılan incelemede ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuğunu çalıştırdığı tespit edilen ailelere; İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezilerinde ve Sosyal Yardımlaşma Vakıflarınca yardım yapılması titizlikle takip edilmektedir. Aile görüşmelerinde Çocukların sokakta çalıştırılmaması konusunda bilgilendirme formu imzalatılmaktadır. Ayrıca ekonomik yoksulluk içinde olduğu anlaşılan ailelere aileye Sosyal yardımlar yapılmaktadır,19.09.2019 gününe kadar 103 çocuk ve ailesiyle görüşme sağlanmıştır.
5- Çocukları elektronik ortamdan ve onların yaydığı radyasyondan korunması için Ekranla değil, Akranlarla Büyüsün Çocuklar Projesi hayata geçirilmiştir.
2018-19 yılı İçinde Çocukların ekrandan çekilerek akranlarıyla birlikte oyun kültürü kazanmasını hedefleyen proje kapsamında tanıtım vekamuoyu duyarlılığı amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla 200 pankart 100 raket şehrin işlek noktalarına asılmıştır
6-Sıfır atık Projesiyle Çocuklarımız tarafından akrandan akrana “ Sıfır atığın önemi anlatılmaktadır. Günlük hayatta sıfır atık bilincinin toplumun tüm kesimlerine kazandırılması için öncelikle çocukla akrandan akrana sıfır atık ayrıştırma eğitimleri vermektedir. Ayrıca çevreye duyarlılıklarını da artırmaktadır. Her yıl Çocuk hakları hatıra ormanımıza yüzlerce fidan dikilmektedir. Amacımız çocuklar da ağaç ve çevre konusunda toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık ve bilinç oluşturulmaktadır.
7-Çocuk Komitemiz ve Büyükşehir belediyesi işbirliği ile Mersin Merkez ve ilçelerinde Çocuk Hakları durağı oluşturmayı planlamaktayız. Bu amaçla Mersin merkezinde 5 ilçelerde 1 otobüs durağı Çocuk hakları durağına dönüştürülecek durakta çocuk hakları tanıtım faaliyetleri tema olarak işlenecektir.

Hakkında: admin

BU HABERDE DİKKATİNİZE ÇEKEBİLİR

20 KASIMDA ÇOCUKLAR PANKART AÇTI

MERSİN ÇOCUK HAKLARI ALANINDA EN BAŞARILI İLLER ARASINDA Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü …