Salı , Ekim 20 2020

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Uluslar arası Çocuk Hakları Sözleşmesini ülkemiz, 14 Eylül 1990 tarihinde imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne 9 Aralık 1994 tarihli ve 4058 sayılı TBMM Uygun Bulma Kanunu uyarınca taraf olmuş ve anılan Sözleşme Türkiye açısından onay belgelerimizin BM Sekretaryası’na tevdi edilmesini müteakip, 4 Mayıs 1995 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Böylece ülkemizde,BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 4 Mayıs 1995te yürürlüğe girmiştir
Bu anlaşma BM sistemi dahilinde en geniş katılımı olan anlaşmadır. Çocukların korunması için evrensel standartları belirleyen sözleşme, çocukların durumlarını iyileştirmeyi hedef alan programlar için bir hukuki çerçeve oluşturmaktadır.Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır.

VİZYONUMUZ

Uluslar arası Çocuk Hakları Sözleşmesi ,Ülkemizin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, 26 Mayıs 2000 tarih ve 2000/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme üst ve Alt Kurulları” 22 Haziran 2001 tarihinden itibaren ülkemizde çalışmalarına başlamıştır.Temel amaç Çocuğun yüksek yararı gözetilerek Çocukları n Yaşama koruma gelişme ve katılım içeren 4 temel ve 54 madde den oluşan Çocuk Haklarını günlük hayatta uygulanmasını her alanda sağlamaktır. Bu kapsamda bir çok çalışma hayata geçmiştir.